Beheerplannen

Herstel Nieuw Fort Sint AndriesBeheeradviezen en beheerplannen
EurECO heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan diverse beheerplannen. Veel beheerplannen komen tot stand nadat veldonderzoek is uitgevoerd. De standplaatsomstandigheden en de actuele vegetatie geven meestal een goed beeld van de natuurpotenties van een terrein. Of deze potenties worden gehaald hangt vooral af van het beheer. Een optimaal beheer houdt zowel rekening met de flora als de fauna. Waar dit niet mogelijk is wordt een deel van het terrein beheerd met het oog op ontwikkeling en behoud van de flora, en een ander deel met het oog op ontwikkeling en behoud van de fauna.

Beheersplan voor Weide Oude RijnstrangenPraktijkvoorbeelden
Twee praktijkvoorbeeld die zijn uitgevoerd door EurECO zijn de inventarisatie en advisering ten behoeve van herstel Nieuw Fort Sint Andries in 2000 en het beheersplan voor Weide Oude Rijnstrangen in 2001.