Cursussen

Cursus Dijkvegetatie en dijkbeheer
In 2006 heeft EurECO een cursus ontwikkeld waarin een uitgebreid scala aan onderwerpen met betrekking tot dijkvegetatie en dijkbeheer wordt behandeld.In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Historie, onderzoek en wetgeving

  • Herkenning vegetatietypen en plantensoorten
  • Relatie tussen vegetatiesamenstelling, abiotische omstandigheden en beheer
  • Civieltechnische aspecten en toetsing van de dijkvegetatie

De onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn uitgebreid beschreven en toegelicht in een bij de cursus behorende cursusmap. Desgewenst kan een bijlage worden toegevoegd met afbeeldingen van de belangrijkste plantensoorten en vegetatietypen die op dijken worden aangetroffen.

De cursus bestaat uit 5 sessies van 2 uur, 1 sessie van 3 uur (2 uur theorie + 1 uur veldbezoek) en 1 sessie van 4 uur (uitgebreid veldbezoek). Het eerste veldbezoek vindt plaats in het vroege voorjaar (voorjaarsaspect van de dijkvegetatie), het tweede veldbezoek vindt plaats in de bloeitijd van de dijkvegetatie (zomeraspect).
De cursus wordt afgesloten met een toets. Desgewenst kan een getuigschrift of certificaat worden uitgereikt.

Van deze uitgebreide cursus is een verkorte cursus afgeleid. Deze verkorte cursus bestaat uit 2 of 3 binnensessies van 2 uur en 1 buitensessie van 3 uur. In deze cursus is er vooral aandacht voor diverse aspecten van de actuele dijkvegetatie. De buitensessie vindt plaats in het groei- en bloeiseizoen tussen 1 mei en 1 augustus.