Landschapsbeheer

EurECO maakt zich sterk voor particulier landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. Van 1 september 2004 tot 1 februari 2005 is Cyril Liebrand van EurECO tijdelijk de coördinator van De Ploegdriever, vereniging voor landschapsbeheer in Groesbeek en de Ooijpolder. Het betreft de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen, ten oosten en zuiden van Nijmegen.

De Ploegdriever
De Ploegdriever is een vereniging met leden. De leden zijn vooral agrariërs uit het werkgebied maar ook inwoners van Groesbeek, Ubbergen, Millingen en Nijmegen. De leden zorgen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in het werkgebied. De aanleg en het beheer van de landschapselementen wordt deels gefinancierd door de grondeigenaren en deels door gemeente en/of provincie. Voor verdere informatie over De Ploegdriever: zie www.ploegdriever.nl.

Landschapsontwikkelingsplan
LOP en Groenfonds Sinds kort is er voor het gehele werkgebied een Landschapsontwikkelingsplan. In dit LOP staan in hoofdlijnen de ontwikkelingen in de nabije en de iets verdere toekomst beschreven. Momenteel wordt er gewerkt aan de oprichting van een Groenfonds waaruit de ontwikkelingen in de toekomst geheel of gedeeltelijk zullen worden betaald.

Aanleg en inrichting
De Ploegdriever legt landschapselementen aan en richt terreinen in met nieuwe landschaps-elementen. Hierbij wordt zo goed mogelijk aangesloten bij vroegere situaties. Landschaps-elementen die worden aangelegd zijn onder meer:

  • houtwallen
  • scheerheggen
  • boomgaarden
  • poelen

De Ploegdriever voert de aanleg van landschapselementen uit tegen marktconforme tarieven.

Beheer
De Ploegdriever beheert vele landschapselementen in het werkgebied. In eerste instantie wordt vaak achterstallig onderhoud uitgevoerd en wordt er vervolgens naar gestreefd een regelmatig beheer te continueren. Opdrachtgevers zijn het waterschap, de gemeenten, grond-eigenaren en pachters. Het beheer wordt uitgevoerd tegen marktconforme tarieven.

Monitoring
De Ploegdriever beschikt over een werkgroep monitoring. Deze werkgroep verricht onderzoek om te toetsen of het beheer daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert.