Houtwallen

Voor de uitvinding van het prikkeldraad was het landschap vergeven van houtwallen en heggen die vooral waren aangeplant als de perceelscheiding en veekering. Bij de intensivering van de landbouw en bij landinrichtingsprojecten zijn veel van de niet-rendabele houtwallen en heggen opgeruimd. Houtwallen en heggen horen echter thuis in verschillende landschappen in Nederland. Bovendien hebben ze, zeker in een land als Nederland, een behoorlijke ecologische waarde. Door de hoge diversiteit aan planten vormen houtwallen en heggen een belangrijk biotoop voor tal van dieren.
Met hun dichte structuur van veelal bestekelde takken bieden houtwallen en heggen nestgelegenheid aan allerhande zangvogels. Voor veel vogels, zoogdieren en insecten vormen zij een belangrijke voedselbron, met name in de vorm van nectar en bessen. Bovendien spelen ze, net als andere lintvormige elementen, een belangrijke rol bij de migratie van planten en dieren in het landschap.
De houtwallen en heggen zijn belangrijke refugia voor zeldzame en bedreigde houtige gewassen.
De Stichting wAarde gevestigd in Ubbergen bij Nijmegen heeft zich toegelegd op het herstel en herintroductie van vlechthagen in het landschap.
De visie dat houtwallen en heggen een verrijking zijn van het landschap heeft ertoe geleid dat er subsidiemogelijkheden zijn ontstaan voor de aanleg en onderhoud ervan.

EurECO advies:

  • ontwerp + beplantingsplan
  • beheer- en onderhoudsplan
  • subsidiemogelijkheden voor aanleg en onderhoud