Bureaukarakteristieken

  • klein; flexibel; directe communicatie; lage overheadkosten
  • directe relatie met opdrachtgevers; continu├»teit door de jaren, zowel ad-hoc als lang lopende relaties met opdrachtgevers
  • voorkeur voor een regelmatige overlegstructuur met opdrachtgevers ten behoeve van een juist en goed verloop van zaken
  • opdrachtgevers: landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, natuurbeschermingsinstanties en particulieren
  • werkzaamheden bevatten zowel directe, mondelinge beleidsadvisering en schriftelijke advisering, als beknopte beleidsnotities tot en met integrale onderzoeken voor omvangrijke problematieken
  • presentatie, voor toelichting rapportages en adviezen en voorlichting, in vele vormen mogelijk, zoals met dia- en overheadprojectie, tentoonstellingspanelen, fotoreportages en computermodellen en -animaties
  • bij noodzakelijke extra diepgang voor bepaalde facetten beschikt EurECO over vaste externe relaties, o.a. voor bodemonderzoek, wateranalyse, faunaonderzoek, GIS
  • EurECO is onbezoldigd adviseur bij enkele stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met natuur- en landschapbeheer

Ecologisch adviesbureau EurECO is opgericht in 1996 door dr. C.I.J.M. Liebrand die toen 11 jaar werkzaam was als wetenschappelijk onderzoeker aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.