Onderzoek

EurECO heeft een ruime ervaring in het verrichten van onderzoek in tal van natuurlijke en half-natuurlijke biotopen in Nederland en het buitenland. EurECO is zowel gespecialiseerd in ad-hoc onderzoek als in lang lopend onderzoek. 

Lang lopend onderzoek vindt veelal plaats in de vorm van monitoring aan de hand van permanente proefvakken. Een dergelijk meerjarig onderzoek wordt steeds vaker aanbevolen in MER-rapportages die voorafgaan aan grootschalige ingrepen in het landschap. 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de in Nederland gangbare onderzoeksmethodieken. Bij de bewerking en verwerking van de onderzoeksgegevens worden technieken gebruikt die ook worden toegepast op de Nederlandse universiteiten die zich met natuuronderzoek bezighouden. De verwerking van de onderzoeksgegevens wordt uitgevoerd met behulp van de modernste computerprogramma’s. 

Bij de presentatie van de onderzoeksgegevens wordt veelvuldig gebruik gemaakt van fotomateriaal, vaak in de vorm van fotobijlagen.