Lopende projecten

Lopend onderzoek & advisering

  • Toepassing ‘Veiligheidstoets’ en monitoring van de vegetatie op primaire waterkeringen in eigendom en/of beheer bij Waterschap Rivierenland. I.o.v. Waterschap Rivierenland, Tiel
  • Toepassing ‘Veiligheidstoets’ en monitoring van de vegetatie op primaire waterkeringen in eigendom en/of beheer bij Waterschap Rijn en IJssel. I.o.v. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem.
  • Toepassing ‘Veiligheidstoets’ en monitoring van de vegetatie op primaire waterkeringen in de kop van Noord-holland. I.o.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend.
  • Pilot Jakobskruiskruid. Monitoring van de ontwikkeling van Jakobskruiskruid in een proefproject met diverse beheervormen en enkele bestrijdingsmiddelen. I.o.v. Waterschap Rivierenland, Tiel
  • Advisering ten behoeve van realisatie vlinderkas en vlinder(wandel)routes in park Lingezegen in Provincie Gelderland.
  • Advisering ten behoeve van diverse gemeentelijke parken in gemeente Nijmegen.
  • Advisering ten behoeve van enkele vlindertuinen en -parken in gemeente Nijmegen en omgeving.
  • Onbezoldigd adviseur bij enkele natuurorganisaties in en rond Nijmegen (De Ploegdriever (werkzaam in de Ooijpolder en Groesbeek), Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen.
  • Onbezoldigd adviseur bij enkele stichtingen op gebied van natuurbehoud en -educatie in Nijmegen (De Kaardebol (stichting voor natuurtuinieren), Naturama (verweving kunst en natuur).
  • Nog aan te vullen