Methodieken

Hoewel het werk van de veldbioloog volgens de doorsnee toerist bestaat uit het ‘tellen van plantjes’ komt er meestal toch meer bij kijken. Het onderzoek kan bestaan uit een eenmalige beschrijving van de actuele vegetatie maar ook uit een meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van de vegetatie in de vorm van monitoring. 

 Voor de bewerking van de onderzoeksgegevens is de computer tegenwoordig onmisbaar. Er zijn veel programma’s beschikbaar voor het vegetatie- en faunaonderzoek. Wanneer gerekend moet worden met de onderzoeksgegevens is het van belang dat dit op een statisch verantwoorde manier gebeurt. Het gebruik van uitgebreide statistische pakketten speelt hierbij een belangrijke rol.