Monitoring

Monitoring is een manier van onderzoek waarbij de ontwikkeling van de vegetatie wordt gevolgd en beschreven aan de hand van permanente proefvakken. Een permanent proefvak is een proefveldje met een standaard afmeting waarvan de ligging nauwkeurig is ingemeten ten opzichte van bijvoorbeeld de hectometerpalen langs een weg of op een dijk. Plaatsbepaling door middel van GPS wordt steeds nauwkeuriger. Daarom wordt de ligging van de proefvakken nu ook ingemeten met GPS. Dit biedt grote voordelen bij de verwerking van de gegevens met behulp van GIS, dat bij steeds meer instanties wordt toegepast. Door meerdere jaren de vegetatie in hetzelfde proefvak op te nemen wordt een beeld verkregen van de ontwikkeling van de vegetatie. Bij evaluatie van de onderzoeksgegevens kan blijken dat het noodzakelijk is dat bijvoorbeeld het beheer wordt bijgesteld om het beoogde doel te bereiken.