Geluidswallen

Meerdere functies
De rol van geluidswallen is tot nu toe beperkte tot geluidswering. Op geluidswallen kunnen zich echter ook vegetatietypen ontwikkelen die door hun relatief hoge natuurwaarde een bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van de ecologische kwaliteit van een gebied.

Onderzoek
Door middel van een eenmalige beschrijving of een meerjarige monitoring kan de vegetatie van geluidsbermen worden onderzocht. Door middel van aanbevelingen ten behoeve van beheer en eventueel inzaai kan de natuurwaarde van de vegetatie op de geluidswallen in stand worden gehouden of worden verhoogd.