Uiterwaarden

Stroomdalflora in de uiterwaarden

Actieplan stroomdalfloraIn 2002 heeft EurECO een uitgebreid onderzoek verricht naar het zwaartepunt van de verspreiding van de stroomdalsoorten binnen de provincie Gelderland. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bestand met in totaal 3552 vegetatieopnamen, gemaakt tussen 1910 en 2002. In 2002 is bovendien een globale inventarisatie van de uiterwaarden gemaakt waarvan recente informatie over de aanwezigheid van stroomdalsoorten ontbrak.

De resultaten zijn beschreven in het rapport Actieplan stroomdalflora. Op weg naar een soortbeschermingsplan voor de stroomdalflora, Liebrand, 2004.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het behoud, de bescherming en de bevordering van de stroomdalsoorten in verschillende biotopen in Gelderland.