Waterkeringen

Kenniscentrum Groene Waterkeringen
Tussen 1996 en 2015 was EurECO adviseur op het gebied van dijken bij drie grote waterschappen in Nederland. EurECO verzorgde bij deze waterschappen zowel het vegetatieonderzoek op de primaire waterkeringen als de wettelijk verplichte 5-jaarlijkse toetsing:

  • Waterschap Rivierenland, Tiel
  • Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

In genoemde waterschappen liggen diverse typen primaire waterkeringen:

  • Zeedijken
  • Meerdijken
  • Rivierdijken
  • Maaskades
  • Dijken langs grote kanalen en beken (kaden)

Daarnaast heeft EurECO in het (recente) verleden onderzoek verricht voor en/of adviezen gegeven aan diverse andere waterschappen.

De afgelopen 21 jaar heeft EurECO hierdoor een uitgebreid archief opgebouwd met vegetatiebeschrijvingen van honderden locaties op bovengenoemde dijken, waarvan vele in tijdreeksen (monitoring). Op een groot aantal locaties is ook de civieltechnische kwaliteit bepaald met behulp van de methodieken zoals beschreven in de LTV’s en de VTV 2004 en 2006.
Veel informatie en fotomateriaal van de afgelopen onderzoeken is verzameld in de website www.zodenaandedijk.com, opgezet en onderhouden door EurECO.