Cursus

Recentelijk heeft EurECO een cursus dijkvegetatie en dijkbeheer ontwikkeld. De cursus bestaat uit 6 theorieblokken van 2 uur, 1 praktijkblok van 2 uur en een praktijkblok van 4 uur. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke kennistoets en – bij een voldoende resultaat – het verkrijgen van een cerfificaat of getuigschrift.

De cursus bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

  • Historie, onderzoek en wetgeving
  • Herkenning plantensoorten en vegetatietypen
  • Relatie tussen vegetatiesamenstelling, abiotische factoren en beheer
  • Civieltechnische aspecten en toetsing van de dijkvegetatie
De in de cursus behandelde onderzoeksmethodieken sluiten nauw aan bij de voorschriften uit de LTV’s en de VTV 2004 en 2006.