Fotoarchief

EurECO beschikt over een uitgebreid fotoarchief waarin een groot scala van onderwerpen betreffende primaire waterkeringen is opgenomen. Een groot deel hiervan is reeds digitaal beschikbaar, de overige kunnen desgewenst worden omgezet van analoog naar digitaal.

Deze website bevat een klein aantal digitale foto’s van onderwerpen die met dijken te maken hebben. Op de website www.zodenaandedijk.com zijn veel meer foto’s te zien over dijken. Ook deze website is gemaakt door EurECO.

EurECO werkt momenteel aan het vervaardigen van een eenvoudig document waarin zoveel mogelijk dijksoorten worden opgenomen, zowel de gewenste als de ongewenste soorten. Van elke soort zal zowel de civieltechnische als de natuurtechnische waarde worden aangegeven. Hierbij komen uiteraard ook aspecten als de giftigheid en de mate van beschermd zijn van de soorten ter sprake.