Weblinks

Gekoppeld aan de website van EurECO is de website www.zodenaandedijk.com. Deze website bevat foto’s van diverse onderwerpen die met dijken te maken hebben. De website zal verder worden uitgebreid.

EurECO treedt momenteel op als onderzoeker/adviseur bij vier waterschappen in Nederland. Hieronder zijn onder meer de websites van deze waterschappen vermeld.

EurECO is onbezoldigd adviseur bij:

De website www.eurecoadvies.nl is technisch gerealiseerd door: